Euroopa Liidu konkurentsivõime raport ja Eesti konkurentsipositsioon

Euroopa Komisjon avaldas esimese Euroopa Liidu konkurentsivõime raporti, mis käsitleb nii Euroopa Liidu kui  ka liikmesriikide majanduste konkurentsivõimet ja muutusi selles. Raport on kokku pandud arvestades juba Liidu tasandil värskelt kokkulepitud majanduspoliitika meetmete paketti (niinimetatud EU Economic Governance Six-Pack).

Raport kinnitab oodatult suuri erisusi ühelt poolt Lääne- ja Põhja-Euroopa ja teisalt Lõuna- ja Ida-Euroopa riikide majanduste konkurentsivõimes. Uue loodud monitoorimisraamistiku kolm peamist valdkonda on tööjõu produktiivsus, innovatsioon majanduses ja bürokraatia mõju ettevõtluskeskkonnale. Vaieldamatult parim on olukord tööjõu produktiivsusega töötleva tööstuse sektoris Iirimaal, samuti on konkurentsivõimelised Holland ja Austria. Produktiivsus on kehv Lätis, Leedus, Bulgaarias ja Rumeenias. Kui pikaajaliselt mõjutab konkurentsivõimet eelkõige riikide majanduspoliitika, siis lühiajaliselt on Euroopa Liidu konkurentsivõime muutunud peamiselt euro vahetuskursi muutusest Liidu peamiste kaubanduspartnerite valuutade suhtes.

Euroopa Liidu konkurentsivõime indeks

 

Allikas: Euroopa Komisjon: Member States competitiveness performance and policies 2011

Näiteks aastatel 2000-2007 vähenes Euroopa Liidu konkurentsivõime tootmise kulusid arvesse võttes rohkem kui 25% ja suuresti euro vahetuskursi tugevnemise tõttu teiste valuutade suhtes.

Innovatsiooni osas kiidab Komisjoni raport eelkõige Saksamaad ja Luksemburgi, kus innovatiivsete ettevõtete osakaal kogu ettevõtetest on üle 60%. Skaala teises otsas on Läti, Ungari ja Poola, kus innovatiivsete ettevõtete osakaal jääb alla ühe kolmandiku.

Nii-öelda võitluses bürokraatia vastu on Euroopa Liidul eesmärk vähendada bürokraatiat nii oma liikmesriikides kui ka Liidu tasandil tervikuna ning seeläbi tõsta konkurentisvõimet. Kõige kehvem on olukord Itaalias, Portugalis, Kreekas ja Ungaris, kus bürokraatia loob tõsiseid takistusi ettevõtluse sujuvusele. Kõige ettevõtjasõbralikumad on Eesti, Taani ja Soome.

Eesti konkurentsipositsioon Euroopa Liidu kontekstis on kokkuvõtlikult välja toodud alljärgneval graafikul. Alltoodust ilmneb, et Euroopa Liidu keskmisega võrreldes oleme esirinnas paljuski ainult ettevõtluskeskkonna kategoorias, mahajäämus on meil aga nii töötleva tööstuse energiakasutuse jätkusuutlikuse kui ka selle sektori uuendusmeelsuse (innovatsiooni rakendamise) ja konkurentsivõime (tööjõu produktiivsus) osas.

Eesti konkurentsipositsioon EL-is

 

Allikas: Euroopa Komisjon: Member States competitiveness performance and policies 2011

Allikas: Märten Kress, Finantsvaade.ee, 18.10.2011