Parim ettevõtluse edendaja 2009

„Tunnusta ettevõtluse edendajat” on üleeuroopalise konkursi „European Enterprise Awards” raames korraldatav siseriiklik eelvoor, kus tunnustatakse projekte, mis panustavad ettevõtluskeskkonna, ettevõtliku meelelaadi, ettevõtlusalaste teadmiste, vastutustundliku ettevõtluse või ettevõtete rahvusvahelistumise arendamisele.

Žürii valis selle aasta konkursil 13. augustil kolme finalisti hulgast peavõitjaks SA Tartu Ärinõuandla projekti „Tartumaa noored töötud ettevõtjaks“. Projekt esindab Eestit ka üleeuroopalisel konkursil. Projekti tulemusel loodi 14 uut ettevõtet, lisaks leidis projektis osalenud 47 inimesest 39 töökoha (neist 11 ettevõtjana ja 28 töövõtjana).

„Tartu Ärinõuandla algatus süstis noortesse ettevõtlikku mõtlemist, mida praegu on raske alahinnata. Ettevõtliku hoiaku andmise tulemusena tegutseb selle projekti tulemusel 14 ettevõtet ning üle poolte koolitustel osalenutest leidis endale töökoha,“ põhjendas žürii liige Lauri Tammiste valikut.

Projekt „Tartumaa noored töötud ettevõtjaks“ võitis ka vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse alamkategoorias.

Ettevõtluskeskkonna parandamise kategoorias võitis Narva linnavalitsuse esitatud projekt „Ettevõtluse arendamine ja alustavate ettevõtjate projektide toetamine“. Projekti raames on toetatud alustavaid ettevõtjaid nii kaasfinantseerimise kui inkubatsiooniteenuse näol, loodud on SA Narva Tööstuspark, läbi viiakse konkurssi „Narva Ettevõtja“, loodud on infopakett Narva Investeerimispass potentsiaalsetele investoritele ning lisaks pakutakse ka toetust ettevõtjate koolituseks.

Ettevõtlikkuse edendamise kategoorias võitis Tartu Ülikooli ettevõtluskeskuse esitatud projekt „Noorte Ettevõtluskodu“. Projektis on osalenud 70 noort ning tekkinud on kuus iseseisvat ettevõtet, mille tegevusvaldkonnad ulatuvad infotehnoloogiast puupaatide ehitamiseni.
Võtjate selgitamisel ja parimate väljasõelumisel kasutati ühtset üleeuroopalist metoodikat. Hindamisel lähtuti algatuse originaalsusest, mõjust kohalikule majandusele nii lühi- kui pikaajalisest perspektiivist lähtuvalt ning projekti jätkusuutlikkusest. Samuti arvestati, kuivõrd on projekti väljatöötamisel ja elluviimisel kaasatud erinevaid huvirühmi ning millised on saadud kogemuste kasutamisvõimalused teistes piirkondades.

„Tunnusta ettevõtluse edendajat 2009” siseriikliku konkursi žürii koosseisu kuulusid žürii esimehena Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Lauri Tammiste, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, EASi juhatuse liige Ülari Alamets, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie ja EBS ettevõtluse õppetooli juhataja professor Tiit Elenurm.

Konkurssi European Enterprise Awards (Euroopa Ettevõtlusauhinnad) korraldab Euroopa Komisjon neljandat korda. Konkursi eesmärk on tunnustada parimaid ettevõtluse edendamisele suunatud algatusi. Kokku esitati möödunud aastal Euroopa Liidu liikmesriikides 350 algatust, millest 47 osales üleeuroopalisel konkursil. 2008. aastal tunnistati Eesti parimateks ettevõtlust edendavateks projektideks BDA ja EAS koostöös toimuv noorte äriplaanide konkurss „Ajujaht“ ning MTÜ Kodukant projekt „Õppiv küla“.